Ceník služeb

| Nezávazně vám vypracujeme cenovou kalkulaci. Po roce spolupráce vám dáme 10% slevu. Nezní to báječně?

| OSVČ podnikatel

Uplatňující paušální výdaje
Uplatňující skutečné výdaje – vedení daňové evidence

| Právnická osoba

(firma) | vedení účetnictví

| Mzdy a personalistika

| Daně a přehledy

Nabídka služeb

Pro právnické osoby

| Vedení účetnictví

 • vedení účetního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností, kontrolních a souhrnných hlášení
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih.

Na konci každého účetního období zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání.

Pro fyzické osoby

| Vedení daňové evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností, kontrolních a souhrnných hlášení
 • tisk peněžního deníku
 • výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku a závazcích

Na konci každého účetního období zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání a výkazů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Pro právnické i fyzické osoby

| Zpracování mzdové a personální agendy

Personální agenda

 • přihlášení a odhlášení organizace u příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení.
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování zápočtových listů u odcházejících zaměstnanců

Na žádost klienta vypracujeme pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Vypracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru.

Mzdová agenda

 • měsíční výpočet mezd včetně odvodů na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • měsíční zpracování výplatních listin
 • měsíční zpracování přehledů vyměřovacích základů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům

Na konci každého roku výpočet daně z příjmu FO ze závislé činnosti (pro jednotlivé zaměstnance), vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti za zaměstnavatele, vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele.

Na žádost klienta zastoupení při kontrolách na příslušných správách sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančních úřadů.

Pro právnické i fyzické osoby, ale též osobám nepodnikajícím

| Vypracování daňových přiznání

Pro ty, kterým nevedeme účetnictví, zpracujeme jednorázově Přiznání k dani z příjmu, Přiznání k silniční dani, Přiznání k dani z nemovitosti.

| Back office

Zajistíme vám administrativu a podpoříme tak chod Vaší společnosti nad rámec běžných účetních služeb. Vystavíme dle Vašich podkladů faktury vydané, zpracujeme faktury došlé, postaráme se o jejich včasnou úhradu vystavením příkazu k úhradě, který odešleme ke schválení pověřené osobě. Zajistíme dohledání plateb, vyřídíme upomínky a reklamace. Odešleme Vám za Vás do banky ke schválení hromadný příkaz se mzdami zaměstnanců včetně všech odvodů.

Chceté vést
účetnictví
s úsměvem?

Menu